Schoolbestuur

Lokaal BestuursComité (LBC) KOMO West
Voorzitter
Dhr. Mollemans Martin
Leden
Dhr. Patteet Rik
Mevr. Bonne Inge
Dhr. Vermoesen Mark


Administratieve zetel
vzw KOMO
Molenbergstraat 4
2800 Mechelen