Klasblog

Verkiezingen leerlingenraad

Vrijdag 12 Oktober 2018

We hebben onze verkiezingen voor de leerlingenraad ingekleed zoals échte verkiezingen. Iedereen kreeg een kiesbrief, er waren stemhokjes, stembiljetten en een rood potlood. 
De leerlingen met de meeste stemmen mogen voor onze klassen naar de leerlingenraad.