Schoolbestuur

Lokaal Bestuurscomité LBC KOMO West
Voorzitter
Dhr. Mollemans Martin
Ondervoorzitter
Dhr. Patteet Rik
Leden
Dhr. De Laet Guido
Dhr. Van Moer Marc
Dhr. Vermoesen Mark


Administratieve zetel
vzw KOMO
Molenbergstraat 4
2800 Mechelen

Algemeen voorzitter
Dhr. Neyens Luc
Algemeen directeur
Dhr. Van Steenlandt Kurt