Bijdrageregeling voor de ouders voor het schooljaar 2023-2024

De regelgeving bepaalt dat de onkosten voor het lopend schooljaar in het begin van het schooljaar moeten meegedeeld worden.
Hieronder vindt u de lijst, soms met een vaste prijs, af en toe een richtprijs.

Maximumfactuur
Kleuters: € 55,00
Lagere school: € 105,00

Gymkledij: T-shirt
(verplicht)
Lagere school: € 7,00

voor eetmogelijkheden tijdens middag
€ 0,50 per beurt

Nieuwjaarsbrieven
(facultatief en niet verplicht)
€ 1,00/stuk

Zwemmen
Voor de 3de kleuterklas: gratis
Voor de lagere school: € 20,00 (inkom + externe lesgever)