Klasblog

Schoendozen

Vrijdag 19 Oktober 2018

De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar werkten samen aan eenzelfde project.
De leerlingen werden in groepjes verdeeld en dachten na over de verschillende woonomstandigheden . We wonen namelijk niet allemaal op dezelfde manier:
er bestaan grote en kleine huizen. Heel dure appartementen en eenvoudige . Er zijn woningen waar marmeren vloeren werden gebruikt in een luxe interieur, maar er zijn ook huizen met een eenvoudige vloerbekleding en enkel de basisbenodigdheden .

De leerlingen kregen per groepje een schoendoos om zo een interieur van een woonkamer uit te beelden. Ze mochten hiervoor verschillende materialen gebruiken zoals stofjes, karton, ...

Alle dozen vormden samen een mooi geheel.