Klasblog

Leerlingenraad

Donderdag 15 November 2018

Vandaag kwamen de leerlingen van de leerlingenraad samen. Er werd besproken hoe het wereldwinkeltje vorige keer ervaren werd. Dit zijn de bevindingen en aanpassingen:
- De wereldwinkel zal doorgaan op een donderdag in plaats van op vrijdag.
- De wereldwinkel zal starten om 15u.
- Vorige keer waren sommige producten snel uitverkocht. Er zal meer besteld worden.
- De verkopers vonden het druk om alles vlot te laten lopen. Oplossing: er moeten meer tafels komen waardoor de producten meer verspreid staan zodat de leerlingen in rijen kunnen aanschuiven.
- Het bakje om het geld te bewaren moet groter zijn.
- Vorige keer waren er kinderen die zelf geen geld bij hadden en dit van anderen gingen lenen.  Dit mag niet.

Ook de voetbalnetten werden besproken. Twee jaar geleden werden de voetbalnetten vernieuwd, maar toch zijn ze reeds stuk. Er moet zorgzamer met het materiaal omgegaan worden. Voorstel van de leerlingenraad: in de plaats van voetbalnetten, metalen buizen die de bal tegenhouden.

Ook het probleem van de ballen die steeds op  het dak belanden, werd besproken. De leerlingenraad vraagt of het mogelijk is om deze elke week van het dak te halen.