Klasblog

Bezoek van oud-leerlingen aan 6de leerjaar: 6B:

Dinsdag 18 December 2018

Op 18 december  2018 kwamen de kinderen die vorig jaar in het zesde leerjaar zaten langs op onze school. Juf Veerle had hen uitgenodigd zodat zij ons konden vertellen hoe ze het eerste trimester in het middelbaar ervaren hebben. We mochten met hen speeddaten en kwamen zo meer te weten over hun school, de werking, de werkboeken, chromebooks, de examens, de werkjes, ...
Wij vonden het alvast super dat ze hun vrije namiddag hiervoor wouden opofferen.