Klasblog

Ei-lied

Dinsdag 17 November 2020

Schrijf je een woord met de 'ei' of met de 'ij'?

Alle woorden met de 'ei', die in het tweede leerjaar aan bod komen, zitten in het ei-lied verstopt. 

Oefenen jullie mee?