Klasblog

Aan het werk tijdens ons eerste thema "Weer naar school"

Dinsdag 14 September 2021

Tijdens dit eerste thema hebben we gekleurd, geschilderd, gestempeld en nog zoveel meer. We maakten ook een verzamelmap om al onze kunstwerkjes in te bewaren. Vanaf dit schooljaar krijgen onze kleuters hun werkjes mee na het afsluiten van een thema, zo zit het nog vers in hun geheugen en gaan de kleuters er misschien meer over vertellen thuis. Veel van de werkjes die we maken zijn vrijblijvend, dus als uw kleuter niet veel werkjes meebrengt naar huis, betekent dit dat hij/zij er niet veel gemaakt heeft. Uiteraard worden er naar het einde van het schooljaar meer verplichte werkjes aangeboden.