Privacy Statement

Vanaf 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht in alle landen van de Europese Unie.
GDPR is de nieuwe privacywetgeving om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen.
We gebruiken liever de Nederlandse term Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Opmerkingen, vragen of klachten omtrent de persoonsgegevens van u of uw kind stuurt u naar privacy@sanctamariawillebroek.be
Tijdens de schooldagen worden deze binnen de 5 werkdagen behandeld.